Volleybalvereniging REBO Woningmakelaars Rebelle wil natuurlijk een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier bezig is met zijn of haar sport: volleyballen.

Om hiervoor te zorgen zijn er twee voorzorgsmaatregelen genomen:

1 – De Vertrouwens Contact Persoon (VCP): 

Het beschikbaar zijn van een VCP kan misschien negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘seksuele intimidatie’, ‘pesten’, ‘conflicten’ en ‘ruzies’ en ‘discriminatie’ binnen onze vereniging te voorkomen. Maar de praktijk binnen diverse sportverenigingen in Nederland heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn geweest waarbij zich grensoverschrijdend gedrag heeft voorgedaan. 

Daarom is er binnen REBO Woningmakelaars Rebelle  een Vertrouwens Contact Persoon. Dit is een centraal aanspreekpunt om er met elkaar zorg voor te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Waarmee kun je terecht bij de VCP?

  • grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • pesten en gepest worden;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team, ‘mishandeling/bedreiging/belediging’.

Bij incidenten rond grensoverschrijdend gedrag is de VCP het aanspreekpunt voor sporters, ouders/verzorgers, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Zij verricht haar werkzaamheden anoniem en volkomen vertrouwelijk. Zij rapporteert anoniem aan het bestuur. Als er naar haar mening aanleiding is om maatregelen te nemen, zal zij de situatie bespreken met een vertegenwoordiger van het bestuur.

Onze Vertrouwens Contact Persoon is Janneke Klein Nulent, speelster van Dames 3 en Ruurd Witteveen, speler van Heren 2.

Janneke is te bereiken op nummer 06-14572687 of per mail: j.kleinnulent@gmail.com

Ruurd is te bereiken op 06 – 40 34 29 06

2 – Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring):

Van iedere volwassene trainer (dus 18 jaar en ouder) vragen wij een VOG-verklaring. Dit geeft ons meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers en het vermindert de kans dat trainers die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen een functie bij onze volleybalvereniging kunnen uitoefenen. 

De VOG-verklaring is een verklaring van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Denk hierbij aan het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG-verklaring staat ook wel bekend als Bewijs van goed gedrag.

Mocht je vragen hebben over deze onderwerpen dan kun je ook contact opnemen met het bestuur.