Onze vereniging draait op vrijwilligers. Ieder lid helpt bij de organisatie van wedstrijden als teller. Daarnaast zijn er rond de 75 vrijwilligers die allerlei taken uitvoeren, variërend van trainer tot organisator van toernooien en van teller of scheidsrechter tot penningmeester. Om alles binnen de vereniging in goede banen te leiden heeft Volleybalvereniging REBO Woningmakelaars Rebelle een bestuur. Onder het bestuur hangen commissies die ervoor zorgen dat de vereniging goed draait.

Het algemene mailadres waarop u het bestuur kunt bereiken is: bestuur@reborebelle.nl