Volleybalvereniging REBO Woningmakelaars Rebelle heeft meerdere commissies die zich met allerhande zaken bezig houden.

Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) gaat over alle zaken die direct te maken hebben met de teams. De TC maakt in overleg met de trainers en coaches de teamindelingen. Zij stelt de trainers aan. Houdt evaluatiegesprekken met de trainers en zorgt voor voldoende gekwalificeerde trainers. Kan je je vraag als lid niet kwijt bij de trainer, dan kan je altijd naar de TC stappen. Voor de Senioren, Junioren en Jeugd is er een aparte TC-er. Daarnaast zijn er twee mensen eindverantwoordelijk.

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat zorgt ervoor dat alle wedstrijden zowel uit als thuis doorgang kunnen vinden. Het wedstrijdsecretariaat heeft wekelijks contact met de NeVoBo om wedstrijdwijzigingen door te nemen, uitslagen door te geven etc. Daarnaast verzorgt zij de scheidsrechters, vlaggers en tellers die bij iedere wedstrijd aanwezig dienen te zijn. 

Activiteiten Commissie

De Activiteiten Commissie organiseert jaarlijks vele toernooien, evenementen en feesten. Elders op de site vind je de activiteitenkalender.   

Beachvolleybal Commissie

De Beachvolleybal Commissie gaat over het zomerseizoen bij Rebo woningmakelaars Rebelle. Zodra de nachten korter worden en de temperatuur oploopt verzorgen zij het beachvolleybal. Er worden trainingen aangeboden, toernooien en vele vrije speelavonden. 

PR Commissie

De PR Commissie draagt zorg voor alle communicatie binnen en buiten de vereniging. Zij zorgt ervoor dat het clubblad, de Volleyskoop, verschijnt en de website wordt bijgehouden evenals Facebook, Instagram en X. Daarnaast onderhoudt zij contacten met de regionale pers. 

Sponsorcommissie

De Sponsorcommissie is op zoek naar nieuwe sponsoren en onderhoudt het contact met de bestaande sponsoren. Verder zorgt zij voor de aankleding van de zaal tijdens thuisspeeldagen.