Iedereen is van harte welkom lid te worden van onze vereniging. Wil je kijken of volleybal wat voor je is, dan mag je natuurlijk eerst vrijblijvend op proef meedraaien. Na 4 weken vragen we je te beslissen of je blijft volleyballen en lid wordt van Rebo Woningmakelaars Rebelle.

Het inschrijfformulier vind je hier. Je kan het inschrijfformulier ingevuld aan je trainer geven, of je stuurt het naar bestuur@reborebelle.nl. Bij inschrijving als lid van Rebo Woningmakelaars Rebelle ben je € 5,- inschrijfgeld verschuldigd.

ContributietabelVerenigingscontributieNeVoBo-contributieTweede training
CMV Jeugd (jonger dan 12 jr)€ 103,00€ 47,00€ 63,00
ABC Jeugd (12 t/m 17 jaar)€ 143,00€ 90,00€ 77,00
Senioren (18 jaar en ouder)€ 172,00€ 110,00€ 100,00
Recreanten (18 jaar en ouder)€ 160,00 nvtnvt

Bij REBO Woningmakelaars Rebelle kunt u lid zijn als recreatief lid of competitiespelend lid. Als recreatief lid bent u volwaardig lid van de vereniging met alle rechten en plichten, maar speelt u geen Nevobo-competitie. Deze competitie wordt door de volleybalbond (Nevobo) aangeboden op alle niveaus. Als recreatief lid betaalt u alleen de contributie. Bent u competitiespelend lid dan betaalt u naast de contributie ook competitiegeld. Wil u snel beter worden dan kunt u desgewenst gebruik maken van een extra 2e training. De kosten voor de 2e training zijn apart weergegeven. Samen met de TC vinden wij een passend team voor u binnen de vereniging. Wij kiezen voor deze modulaire opbouw zodat u alle vrijheid heeft om te kiezen wat bij u past.

De kosten gelden per seizoen. In het voorjaar (rond april) wordt door de vereniging geïnventariseerd of u het daarop volgende seizoen door wil gaan bij Rebo Woningmakelaars Rebelle. Afmelden kan per half jaar alleen schriftelijk (of per mail) per 1 december of 1 juni bij Anja Wijnveld of via ledenadministratie@reborebelle.nl.

De contributie, het competitiegeld en tweede training (indien van toepassing) wordt 4x per jaar via een automatische incasso geïnd. Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester, Lianne Overgoor. (penningmeester@reborebelle.nl)